4. Regionalni simpozijum mladih endokrinologa

Predavači

18 istaknutih predavačica i predavača i 1 aktivni moderator iz regiona uz jednaku zastupljenost polova sa pažljivo izbalansiranim panelom stručnjaka

Prof. Ivana Bajkin

Klinički centar Vojvodine,
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Sesija I 12.04.2024. – Novine u lečenju MACS

Dr Mirsala Solak

Zavod za endokrinologiju
KBC Zagreb, Rebro

Sesija I 12.04.2024. – Novine u lečenju MACS

Kl. Asis. dr Milan Jovanović

Klinika za endokrinu hirurgiju,
Univerzitetski klinički centar Srbije

Sesija I 12.04.2024. – Hirurgija nadbubrežne žlezde

Dr Branislav Rovčanin

Klinika za endokrinu hirurgiju,
Univerzitetski klinički centar Srbije

Sesija I 12.04.2024. – Hirurgija nadbubrežne žlezde

Doc. dr Marko Stojanović

Odeljenje neuroendokrinologije
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Univerzitetski klinički centar Srbije              

Sesija II 12.04.2024. – Autostoperski vodič kroz ACTH zavisni hiperkorticizam

Dr Karin Zibar

Zavod za endokrinologiju
KBC Zagreb, Rebro

Sesija II 12.04.2024. – Autostoperski vodič kroz ACTH zavisni hiperkorticizam

Doc. dr Ljiljana Marina

Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Univerzitetski klinički centar Srbije

Sesija III 13.04.2024. – Priprema pacijentkinje za VTO

Dr Milica Ilić

Clinical Pronatal

Sesija III 13.04.2024. – Priprema pacijentkinje za VTO

Dr Dušan Biuković

Centar za štitnu žlijezdu,
Banja Luka

Sesija IV 13.04.2024. – Metformin u terapiji infertiliteta

Doc. dr Sanja Medenica

Klinički centar Crne Gore

Sesija IV 13.04.2024. – Metformin u terapiji infertiliteta

Dr Ante Mandić

Klinički odjel za endokrinologiju i dijabetologiju
Klinika za unutarnje bolesti
Sveučilišna klinička bolnica Mostar              

Sesija V 13.04.2024.  – Obrada muškog partnera sa infertilitetom

Dr Veljko Pantović

Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Univerzitetski klinički centar Srbije

Sesija V 13.04.2024.  – Obrada muškog partnera sa infertilitetom

Dr Cvetanka Volkanovska Ilijevska

Univerzitetska klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Skoplje,
Severna Makedonija

Sesija V 13.04.2024.  – Obrada muškog partnera sa infertilitetom – Aktivni moderator

Prof. dr Aleksandra Buha Đorđević

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sesija V 13.04.2024.- Endokrini ometači i zdravlje

Dr Emir Muzurović

Klinički centar Crne Gore

Sesija V 13.04.2024.- Endokrini ometači i zdravlje

Dr Zoran Gluvić

Služba endokrinologije i dijabetesa
KBC Zemun

Sesija VI 14.04.2024. – Metabolički efekti GLP1RA u terapiji gojaznosti

Prof. dr Mojca Jensterle

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Univerzitetski medicinski centar Ljubljane

Sesija VI 14.04.2024. – Metabolički efekti GLP1RA u terapiji gojaznosti

Doc. dr Marija Maćešić

Odeljenje za metaboličke poremećaje, intenzivni tretman i ćelijsku terapiju u dijabetesu
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
– Univerzitetski klinički centar Srbije              

Sesija VI 14.04.2024. – Trudnoća i disregulacija glukoze

Kl. Asist. dr Slađana Mihajlović

Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, KBC Dragiša Mišović

Sesija VI 14.04.2024. – Trudnoća i disregulacija glukoze