4. Regionalni simpozijum mladih endokrinologa

Početna

4. Regionalni simpozijum mladih endokrinologa

12-14 april 2024
Jugoslovenska Kinoteka, Beograd, Srbija

Dana
0
Zemalja
0
Sesija
0
Predavača
0
Prezentacija
0

Ključni datumi i rokovi

Otvorene prijave i sažeci

20. Decembar 2023.

Rok za predaju sažetaka

31. Januar 2024.

Rok za registraciju

31. Januar 2024.