4. Regionalni simpozijum mladih endokrinologa

Nagrada za naučni doprinos

Nagrada za naučni doprinos

U značajnom iskoraku ka negovanju izvrsnosti, osnivači i organizatori Regionalnog simpozijuma mladih endokrinologa su ove godine osnovali nagradu za naučni doprinos u regionu.

Nagrada za naučni doprinos u regionu je prestižna nagrada koje se dodeljuje mladim endokrinolozima i naučnicima u znak priznanja za njihov izuzetan doprinos u oblasti endokrinologije. Ova nagrada slavi izvrsnost u originalnom istraživanju, inovativnom razmišljanju i izuzetan kvalitet i uticaj objavljenih radova u ranim fazama karijere autora. Usmerena na istraživače u ranoj karijeri, ovo priznanje ima za cilj da istakne izuzetna dostignuća koja pokazuju obećavajući talenat i izuzetna otkrića. Kriterijumi za izbor obuhvataju različite faktore, uključujući originalnost i značaj istraživanja, rigoroznost primenjene metodologije i ukupan kvalitet i uticaj publikacije.

Osvajanje nagrade za „Naučni doprinos u regionu“ predstavlja značajnu prekretnicu za primaoce, jer naglašava njihovu stručnost i značajan doprinos njihovim oblastima na početku njihove karijere. Osim ličnog priznanja, ova priznanja služe za podizanje vidljivosti njihovog rada, nudeći dragocene mogućnosti za saradnju, finansiranje i napredovanje u karijeri. Ovo priznanje je svedočanstvo posvećenosti i potencijala istraživača u ranoj karijeri, negujući okruženje koje neguje izvrsnost i inovacije u istraživanju.

Kriterijumi za izbor:

Nagrada za naučni doprinos se dodeljuje pojedincu koji ispunjava sledeće kriterijume:

 1. Nominovani/a treba da bude u ranoj fazi karijere (ECI – early career investigator)
  a) Kliničari – Do 5 godina od kvalifikacije specijalnosti
  b) Naučnici – doktoranti ili do 10 godina nakon doktorskih studija bez kliničke obuke
 2. Nominovani/a treba da bude prvi autor publikacije
 3. Publikacija treba da se odnosi na originalno istraživanje
 4. Publikacija treba da bude objavljena u časopisu M22-M21-M21a
 5. Publikacija mora biti objavljena u periodu od januara 2021. do januara 2024. godine
 6. Prijave mogu biti u vidu samo-nominacija ili nominacija drugih osoba
 7. Svaka prijava mora da sadrži:
  a) za članke iz časopisa: PDF sa jasno naznačenim časopisom u kome je objavljen;
  broj i datum izdanja.
  b) Nominator: Ime, prezime, institucija i email adresa za osobu koja podnosi
  nominaciju.
  c) Kompletan citat autora i rada nominovanog u APA formatu.
  d) Izjava o tome šta, po vašem mišljenju, čini ovaj rad izuzetnim. Doprinos koji je ovaj
  rad dao ili koji predviđate da će dati literaturi iz oblasti kojoj pripada; njegov
  teorijski značaj; doprinos koji je ovaj rad dao poboljšanju prakse ili razumevanju
  prakse. Izjava ne bi trebalo da bude duža od 250 reči i takođe je dostavljena u PDF
  formatu sa Vašim imenom i email adresom u zaglavlju.
 8. Nominacije su otvorene do 01.03.2024. godine