4. Regionalni simpozijum mladih endokrinologa

Organizacioni odbor

Organizacioni odbor

Ljiljana Marina – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Antoan Stefan Šojat – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Tijana Petković – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Natalija Antić – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Zorana Arizanović – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS

Kristina Saravinovska – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Anđela Bošković – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Natalija Pavlović – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Milica Jovanović – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Sara Odalović – Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Sandra Singh Lukač – Odeljenje za lipidne poremećaje i kardiovaskularne kompliakcije u dijabetesu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Iva Rasulić – Odeljenje za lipidne poremećaje i kardiovaskularne kompliakcije u dijabetesu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Ana Petakov – Odeljenje za lipidne poremećaje i kardiovaskularne kompliakcije u dijabetesu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Jelena Stanarčić Gajović – Odeljenje za metaboličke poremećaje, intenzivni tretman i ćelijsku terapiju u dijabetesu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Milica Stojiljković  – Odeljenje za metaboličke poremećaje, intenzivni tretman i ćelijsku terapiju u dijabetesu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Mina Milovančević – Odeljenje za metaboličke poremećaje, intenzivni tretman i ćelijsku terapiju u dijabetesu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Đurđa Rafailović – Odeljenje za metaboličke poremećaje, intenzivni tretman i ćelijsku terapiju u dijabetesu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Zvezdana Jemuović – Odeljenje za neuroendokrinologiju, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Ivana Cekić – Odeljenje za neuroendokrinologiju, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Saša Ilić – Odeljenje za lečenje hroničnih komplikacija u dijabetesu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Maša Ristić – Odeljenje za lečenje hroničnih komplikacija u dijabetesu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS

Mia Manojlović – Klinički centar Vojvodine, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Sonja Sedlarević – Klinički centar Vojvodine, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Kristina Stepanović – Klinički centar Vojvodine, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Milica Zirojević – Klinički centar Vojvodine, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Milan Lacković – Kliničko Bolnički Centar „Dragiša Mišović“, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo

Milana Radovanović – Kliničko Bolnički Centar „Dragiša Mišović“, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo

Taisa Bojović – Kliničko Bolnički Centar „Dragiša Mišović“, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo

Vojislav Ćirić – Klinika za endokrinologiju Univerzitetski Klinički Centar Niš

Ivica Petrović – Fakultet Medicinskih Nauka Kragujevac

Nemanja Stevanović – Institut za onkologiju Sremska Kamenica

Gabriel Stefan Nađ – Institut za onkologiju Sremska Kamenica

Ivana Jovanović – Klinika za ginekologiju i akušerstvo, UKCS

Miljan Pupovac – Klinika za ginekologiju i akušerstvo, UKCS

Mladen Anđić – Klinika za ginekologiju i akušerstvo, UKCS

Filip Mošković – Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“

Ivana Babić – Urgentni Centar, UKCS

Ivana Lešević – Klinika za urgentnu hirurgiju, UKCS

Milan Jovanović  – Klinika za endokrinu hirurgiju, UKCS

Branislav Rovčanin – Klinika za endokrinu hirurgiju, UKCS

Boban Stepanović – Klinika za endokrinu hirurgiju, UKCS

Dragana Vlahović – Institut za Biološka Istraživanja „Siniša Stanković“

Ivona Gizdović –  Institut za Biološka Istraživanja „Siniša Stanković“

Nataša Rosić – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Neda Delić  – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Durđica Marić – Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ilija Gunjić – Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tim za Emailing

Lideri tima: Tijana Petković i Natalija Antić

Članovi tima: Mia Manojlović, Nemanja Stevanović, Vojislav Ćirić, Ivica Garić, Saša Ilić, Ivana Jovanović, Maša Ristić

Tim za Dizajn & Website

Lideri tima: Ljiljana Marina i Kristina Saravinovska

Članovi tima: Nataša Rosić, Taisa Bojović, Ivana Babić, Andjela Bošković, Boban Stepanović, Neda Delić, Ilija Gunjić

Tim za Štampu

Lider tima: Ljiljana Marina

Članovi tima: Kristina Saravinovska, Zvezdana Jemuović, Nataša Rosić, Boban Stepanović

Tim za Društvene mreže

Lideri tima: Ljiljana Marina i Kristina Sarvinovska

Članovi tima: Đurđica Marić, Anđela Bošković, Natalija Pavlović, Milica Jovanović, Ivana Babić, Taisa Bojović, Ivana Cekić, Tijana Petković, Vojislav Ćirić, Sara Odalović

Tim za Social event:

Lider tima: Natalija Antić

Članovi tima: Milana Radovanović, Milan Lacković, Dragana Vlahović, Ivona Gizdović

Tim za Ketering

Lider tima: Nataša Rosić

Članovi tima: Boban Stepanović, Taisa Bojović

Tim za Hotel

Lideri tima: Zvezdana Jemuović i Natalija Antić

Članovi tima: Saša Ilić, Tijana Petković, Milana Radovanović

Tim za Komunikaciju sa predavačima

Lider tima: Antoan Stefan Šojat

Članovi tima: Gabriel Stefan Nađ, Milica Lekin, Kristina Saravinovska, Kristina Stepanović, Sonja Slankamenac

Tim za Dokumentaciju

Lider tima: Tijana Petković

Članovi tima: Andjela Bošković, Zorana Arizanović, Mladen Anđić, Miljan Pupovac, Ivana Jovanović

Akreditacija

Lideri tima: Zorana Arizanović i Kristina Saravinovska

Članovi tima: Ivana Lešević