4. Regionalni simpozijum mladih endokrinologa

Program

PROGRAM

PETAK 12.04.2024.

12:00 – 16:00
Registracija

13:00 – 14:10
OTVARANJE SIMPOZIJUMA
Prof. dr Svetlana Vujović – Rukovodilac Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS
Prof. dr Marko Ercegovac – Direktor Urgentnog centra, UKCS
Doc. dr Ljiljana Marina – Predsedavajuća Organizacionog odbora 4RSME

Uručivanje nagrada, povelja i zahvalnica

14:00 – 14:45
Koktel povodom otvaranja

14:45 – 14:55
Test

PRVA SESIJA

14:55 – 15:25
Moderator: Ljiljana Marina (SRB)
Novine u lečenju MACS
Ivana Bajkin (SRB), Mirsala Solak (HRV))

Predsedavajuće: Barbara Altieri (NEM), Tijana Petković (SRB), Mirsala Solak (HRV)

15:25 – 16:15
Oralne prezentacije I: TUMORI NADBUBREŽNE ŽLEZDE

OP1 -Kortizol-sekretujući bilateralni incidentalomi kod pacijentkinje sa primarnim hiperparatireoidizmom
Hristina Milanović, Srbija

OP2 – CAR-T cell therapy in adrenocortical carcinoma – Engineering principles, resistance mechanisms and the next generation for overcoming on-target-off-tumor toxicities
Marc Schauer, Nemačka

OP3 – Reverzibilna dilatativna kardiomiopatija uzrokovana kateholaminskim ekscesom kod pacijenta sa tumorom nadbubrežne žlezde
Natalija Antić, Srbija

OP4 – Cushingova bolest – prikaz slučaja
Melani Naglić, Hrvatska

OP5 – Povoljan odgovor terapije inhibitorima steroidogeneze metopironom na hiperandrogenizam kod bolesnice sa bilateralnom makronodularnom adrenalnom hiperplazijom i mutacijom ARMC5
Ivana Cekić, Srbija

DRUGA SESIJA

16:15 – 16:45
Moderator: Veljko Pantović (SRB)
Hirurgija nadbubrežne žlezde
Milan Jovanović (SRB), Branislav Rovčanin (SRB)

Predsedavajući: Natalija Antić (SRB), Milan Jovanović (SRB), Kristina Stepanović (SRB)

16:45 – 17:35
Oralne prezentacije II: ENDOKRINA HIRURGIJA I NEUROENDOKRINI TUMORI

OP6 – MIBG-terapija neuroendokrinih tumora
Marijana Vlačić, Srbija

OP7 – Hirurški pristup cističnim adrenalnim lezijama
Stefan Mitić, Srbija

OP8 – Prikaz slučaja – Sertoli cell tumor u desnoj nadbubrežnoj žlezdi
Boban Stepanović, Srbija

OP9 – Ektopično tkivo štitaste žlezde u nadbubrežnoj žlezdi – prikaz slučaja i pregled literature
Matija Buzejić, Srbija

OP10 – Prikaz slučaja: ovarijalni teratom i adrenalni ganglioneurom kod mlade pacijentkinje
Jelena Pančić, Bosna i Hercegovina

PAUZA
17:45 - 18:05

TREĆA SESIJA

18:05 – 18:35
Moderator: Zoran Gluvić (SRB)
Autostoperski vodič kroz ACTH zavisni hiperkorticizam
Marko Stojanović (SRB), Karin Zibar Tomšić (HRV)

Predsedavajući: Ivana Bajkin (SRB), Zvezdana Jemuović (SRB), Ivica Petrović (SRB)

18:35 – 19:55
Oralne prezentacije III: NEUROENDOKRINOLOGIJA

OP11 – Prikaz slučaja: Temozolomid u liječenju rezistentnog prolaktinoma
Anja Barač Nekić, Hrvatska

OP12 – Osilodrostat – prva iskustva upotrebe
Antoan Stefan Šojat, Srbija

OP13 – Uticaj eritrocitina iz limunovog ekstrakta na kortikotropne ćelije hipofize starih pacova
Ivona Gizdović, Srbija

OP14 – Oporavak funkcije gonadotropnih stanica nakon apopleksije makroadenoma hipofize
Ana Uroš, Hrvatska

OP15 – Teška proksimalna miopatija kao putokaz ka Kušingovoj bolesti
Katarina Šćepanović, Crna Gora

OP16 – Multiple endocrinological failures first clinical manifestation of metastatic lung cancer
Stojka Dokuzova, Severna Makedonija

OP17 – “Tihi” kortikotropni karcinom hipofize s endokranijskim metastazama
Ivana Dora Vodanović, Hrvatska

OP18 – Hipopituitarizam na terenu apscesa hipofize kao imitator adenoma
Stefan Janičić, Srbija

SUBOTA 13.04.2024.

ČETVRTA SESIJA

08:30 – 09:00
Moderator: Emir Muzurović (CG)
Trudnoća kod pacijentkinja sa smanjenom ovarijumskom rezervom
Milica Ilić (SRB), Ljiljana Marina (SRB)

Predsedavajući: Sanja Medenica (CG), Gabriel-Stefan Nađ (SRB), Dijana Smolović (SRB)

09:00 – 10:20
Oralne prezentacije IV: GINEKOLOŠKA ENDOKRINOLOGIJA

OP19 – Triple X sindrom i rana insuficijencija jajnika
Marko Semiz, Bosna i Hercegovina

OP20 – Kajnida i Kajnej – Mit ili stvarnost
Zorana Arizanović, Srbija

OP21 – Primarna ovarijska insuficijencija u adolescenciji
Jelena Andrić, Hrvatska

OP22 – Prikaz slučaja – pacijentica s hiperandrogenemijom
Mirjana Đukić, Hrvatska

OP23 – Jatrogena prevremena insuficijencija jajnika posle transplantacije bubrega
Natalija Pavlović, Srbija

OP24 – The influence of Polycystic Ovary Syndrome on female Sexual Function: A comparative study
Andreea Borlea, Romania

OP25 – Predmenstrualni disforični poremećaj kod pacijentkinje sa preležanom SARS-CoV-2 infekcijom
Kristina Saravinovska, Srbija

OP26 – Rijetki uzrok amenoreje
Katarina Zovko, Bosna i Hercegovina

Sponzorisani simpozijum
10:20 - 10:40

PAUZA
10:40 - 11:00

PETA SESIJA

11:00 – 11:30
Moderator: Milica Stojiljković (SRB)
Metformin u terapiji infertiliteta
Dušan Biuković (BiH), Sanja Medenica (CG)

Predsedavajući: Milica Ilić (SRB), Ivana Jovanović (SRB), Milan Lacković (SRB)

11:30 – 12:50
Oralne prezentacije V: REPRODUKTIVNA ENDOKRINOLOGIJA

OP27 – Uspešna spontana trudnoća nakon spontanih pobačaja kod pacijentkinje od 40 godina
Tijana Petković, Srbija

OP28 – Multidisciplinarni pristup u vođenju trudnoće nastale VTO metodom, kod pacijentkinje sa Hašimoto tireoiditisom, gestacijskim dijabetesom i adenosarkomom grlića materice
Ivan Hristov, Srbija

OP29 – Terapija infertiliteta kod pacijentkinje sa hipogonadotropnim hipogonadizmom
Miljan Pupovac, Srbija

OP30 – Sekundarni infertilitet kod pacijentkinje sa šećernom bolešću, povišenim krvnim pritiskom i gojaznošću
Sara Odalović, Srbija

OP31 – Karcinom jajnika u trudnoći nastaloj putem biomedicinski potpomognute oplodnje – prikaz slučaja
Olga Filimonović, Srbija

OP32 – Prediktori ishoda intrauterine inseminacije kod pacijentkinja sa idiopatskim infertilitetom: pilot studija
Mladen Anđić, Srbija

Sponzorisani simpozijum
12:50 - 13:10

RUČAK
13:10 - 13:50

COST Akcija CA 20122 HARMONIS@TION SESIJA

13:50 – 14:20
Predsedavajuće: Ljiljana Marina (SRB), Karin Zibar-Tomšić (HRV)
COST Akcija CA20122 Harmonis@tion i ENS@T sesija

 1. COST Ation CA20122 Harmonis@tion – A multicentric initiative dedicated to harmonising adrenal tumour research and clinical care in Europe
  Anja Barač Nekić (HRV)

   

 2. The Future of Adrenal Tumour Data Sharing
  Antoan Stefan Šojat (SRB)

   

 3. Technological Challenges in Medical Data
  Bogdan Dugić (SRB)

Young Endocrine Investigator Lecture

14:20 – 14:40
Moderator: Kristina Saravinovska (SRB)
Adrenal Tumor Research Through the Prism of Early Career Investigator
Barbara Altieri (DE)

Predsedavajući: Ivana Babić (SRB), Ante Mandić (BiH), Emir Muzurović (CG)

14:40 – 15:10
Rapid prezentacije I

RP1 – Neuroendokrini tumori (NET) small cell high grade neuroendokrini karcinom porekla pankreasa – prikaz slučaja
Nikolina Vuković, Srbija

RP2 – Izolovani SIADH kod pacijenta sa hemoragijskom groznicom i posljedičnom apopleksijom hipofize
Filip Tomović, Crna Gora

RP3 – Case Report of Parathyroid Adenoma in a Patient with Hashimoto Thyreoiditis
Katerina Cheshlaroska Maruchkoska, Severna Makedonija

RP4 – Sinergistički učinak bromokriptina i kabergolina kod pacijenta s makroprolaktinomom hipofize
Sara Solina, Hrvatska

RP5 – Adult-Onset adrenoleukodystrophy: Atypical Presentation and Genetic’s Insights
Stefania Alexandra Bunceanu, Romania

RP6 – Dijagnostika primarne amenoreje i moguća iznenađenja
Jana Vujnović, Srbija

RP7 – Invazivni makroadenom hipofize i dijagnostička zamka Kušingove bolesti
Gorica Krunić, Crna Gora

PAUZA
15:10 - 15:30

ŠESTA SESIJA

15:30 – 16:00
Aktivni moderator: Cvetanka Volkanovska Ilijevska (MKD)
Obrada muškog partnera sa infertilitetom
Ante Mandić (BiH), Veljko Pantović (SRB)

Predsedavajući: Mia Manojlović (SRB), Veljko Pantović (SRB), Milana Radovanović (SRB)

16:00 – 16:55
Oralne prezentacije VI: ANDROLOGIJA

OP33 – Hipogonadizam induciran upotrebom anaboličkih steroida
Mirna Hrabar, Hrvatska

OP34 – Pharmacodynamics and safety of human recombinant luteinising hormone (LH) in hypogonadotropic hypogonadal men: interim analysis results of an ongoing multicenter trial
Francesco Costantino, Italy

OP35 – Akromegalija i reproduktivno zdravlje muškarca
Petra Popović, Srbija

OP36 – Indukcija spermatogeneze kod muškarca sa hipogonadotropnim hipogonadizmom
Anđela Bošković, Srbija

OP37 – Adolescentkinja sa novonastalom klitoromegalijom u pubertetu
Sofija Popović, Srbija

PAUZA
16:55 - 17:15

Sponzorisani simpozijum
17:15 - 17:35

SEDMA SESIJA

17:35 – 18:05
Moderator: Mirsala Solak (HRV)
Endokrini ometači i zdravlje
Aleksandra Buha Đorđević (SRB), Emir Muzurović (CG)

Predsedavajući: Dušan Biuković (BiH), Aleksandra Buha Đorđević (SRB), Ilija Gunjić (SRB)

18:05 – 19:25
Oralne prezentacije VII: TIROIDEA, KALCIJUM, KOST I ENDOKRINI OMETAČI

OP38 – Iznenađenje u endokrinologiji, nauci kojom logika vlada
Ana Vukičević, Crna Gora

OP39 Subakutni tireoiditis u ranoj trudnoći
Neda Arsić, Srbija

OP40 – Sporadični medularni karcinom: prikaz slučaja
Tamara Dojčinović, Bosna i Hercegovina

OP41 – Why iodine prophylaxis programme has failed in pregnancy?
Dorota Filipowitz, Poland

OP42 – Subakutna i subhronična izloženost smeši toksičnih metala – uticaj na funkciju štitaste žlezde kod pacova
Đurđica Marić, Srbija

OP43 – Eruptivni melanocitni nevusi povezani sa upotrebom anaboličkih peptida
Neda Delić, Srbija

OP44 – Postpartalna osteoporoza
Zvezdana Jemuović, Srbija

OP45 – Hypocalcemia in offspring as the initial symptom of primary hyperparathyroidism in the mother: a case report
Pavle Puzigaća, Spain

NEDELJA 14.04.2024.

OSMA SESIJA

09:00 – 09:30
Moderator: Karin Zibar (HRV)
A new paradigm in the management of polymetabolic syndrome:
An upstream approach
Mojca Jensterle Sever (SLO), Zoran Gluvić (SRB)

Predsedavajući: Zorana Arizanović (SRB), Vojislav Ćirić (SRB), Milka Perović (SRB)

09:35 – 10:40
Oralne prezentacije VIII: DIJABETES I GOJAZNOST

OP46 – Remisija šećerne bolesti nakon barijatrijske operacije
Anamarija Zrilić, Hrvatska

OP47 – Sinergistički efekat fizičkog vežbanja i liraglutida na telesni sastav, mišićnu snagu i glikemijsku kontrolu kod sredovečnih ženki pacova
Dragana Vlahović, Srbija

OP48 – Da li je vreme za precizniju definiciju stanja hronične inflamacije niskog stepena kod pacijenata sa bolestima poveznih sa gojaznošću?
Ivica Petrović, Srbija

OP49 – Parametri inflamatornog i glikolipidnog statusa kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2 na terapiji metforminom: Pilot studija
Vasilije Živaljević, Srbija

OP50 – Evolucija organske hiperinsulinemije – prikaz slučaja
Saša Ilić, Srbija

OP51 – Rekurentne hipoglikemije nakon hirurškog tretmana fokalne nezidioblastoze
Dušan Đurđić, Crna Gora

Sponzorisani simpozijum
10:40 - 10:50

PAUZA
10:50 - 11:10

EYES SESIJA

11:10 – 11:40
Predsedavajući: Kristina Saravinovska (SRB), Antoan Stefan Šojat (SRB)
ESE Young Endocrinologists and Scientists – EYES

 1. Introduction to EYES
  Antoan Stefan Šojat (SRB)
 2. EYES Observership Programmes
  Kristina Saravinovska (SRB)
 3. ESE activities
  Victoria Withy (UK)

DEVETA SESIJA

11:40 – 12:10
Moderator: Jelena Stanarčić (SRB)
Trudnoća i disregulacija glukoze
Marija Maćešić (SRB), Slađana Mihajlović (SRB)

Predsedavajući: Saša Ilić (SRB), Slađana Mihajlović (SRB), Sandra Singh Lukač (SRB)

12:10 – 13:30
Oralne prezentacije VIII: DIJABETES I METABOLIZAM

OP52 – Konkomitantna prolongirana dijabetesna ketoacidoza i Adisonska kriza u osobe sa sindromom Schmidt
Ivana Babić, Srbija

OP53 – Značaj pravovremene dijagnoze primarne adrenalne insuficijencije u poliglandularnom autoimunom sindromu tip 2
Filip Tomović, Crna Gora

OP54 – Trudnoća komplikovana dijabetesom melitusom tip 1, transplantacijom bubrega, bilateralnom podkolenom amputacijom i hipertenzivnim sindromom trudnoće
Milan Lacković, Srbija

OP55 – Anti-glutamic Acid Decarboxylase Antibody-Positive Gestational Diabetes Mellitus
Isidora Ristovska, Severna Makedonija

OP56 – Trajanje dijabetesa tipa 2 povezano je s pojačanim antivirusnim upalnim odgovorom
Dora Gašparini, Hrvatska

OP57 – Neregulisani dijabetes u trudnoći – prikaz slučaja i značaj skrininga
Ivana Jovanović, Srbija

OP58 – Gordijev čvor. Familijarna hiperholesterolemija i intolerancija na statine
Ana Petakov, Srbija

OP59 – SAP terapija u trudnoći komplikovanoj tipom 1 dijabetesa:
od prekoncepcije do trudnoće
Đurđa Rafailović, Srbija

Predsedavajući: Ivona Gizdović (SRB), Marija Maćešić (SRB), Boban Stepanović (SRB)

13:30 – 14:00
Rapid prezentacije II

RP8 -Uticaj endokrinih disruptora na kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida – pregledni rad
Tamara Živić, Srbija

RP9 -Prikaz bolesnice s MEN 1 sindromom
Mateja Strinović Morić, Hrvatska

RP10 -Iznenadni hiperandrogenizam kod mlade pacijentkinje
Milica Jovanović, Srbija

RP11 -Prikaz slučaja 28. godišnjeg bolesnika sa apopleksijom hipofize
Nikolina Vučenović Bašić, Hrvatska

RP12 -Persistent hyponatremia following traumatic brain injury
Marinela Bochvarska, Severna Makedonija

RP13 -ACTH zavisni hiperkortizolizam: prikaz slučaja
Milan Mirković, Srbija

RP14 -Izazovi u dijagnostici i tretmanu Cushingovog sindroma
Alma Halibašić, Bosna i Hercegovina

14:00 - 14:50
ZATVARANJE SIMPOZIJUMA

Akademik Nebojša Lalić
Prof. dr Marina Nikolić – Đurović – Predsednica endokrinološke sekcije SLD

Dodela nagrada i najava sledećeg simpozijuma

RUČAK
14:55