4. Regionalni simpozijum mladih endokrinologa

Registracija za simpozijum sa noćenjem

Registracija za simpozijum sa noćenjem

Izaberite tip smeštaja

Jedno noćenje u jednokrevetnoj sobi

Cena jednog noćenja u jednokrvetnoj sobi sa kotizacijom za event iznosi: 160e

Dva noćenja u jednokrevetnoj sobi

Cena jednog noćenja u dvokrevetnoj sobi sa kotizacijom za event iznosi: 240e

Jedno noćenje u dvokrevetnoj sobi

Cena jednog noćenja u jednokrvetnoj sobi sa kotizacijom za event iznosi: 125e

Dva noćenja u dvokrevetnoj sobi

Cena dva noćenja u dvokrevetnoj sobi sa kotizacijom za event iznosi: 170e